Skip to main content

Inner-journey voldoet aan de kwaliteitscode voor instellingen voor kort beroepsonderwijs.

Inner-journey staat ingeschreven in het kwaliteitsregister instellingen CRKBO, dat tevens inhoudt dat we onze coaching, trainingen en opleidingen BTW-vrij mogen aanbieden.

“Met kort beroepsonderwijs wordt bedoeld: alle opleidingen die zijn gericht op het functioneren van personen in een (toekomstige) werkkring. De term ‘kort’ is in dit verband ruim te interpreteren en kan variëren van een dagdeel tot meerdere jaren. De belastingdienst bepaalt of er sprake is van beroepsonderwijs.”.

We zijn blij met onze registratie in het CRKBO register, zodat we onze klanten nog beter kunnen bedienen!

STAP-budget

Ben je ondernemer of ZZP-er
Een opleiding volgen is vaak een flinke investering. Wanneer je een opleiding volgt voor jouw bedrijfsactiviteit, jouw (toekomstige) beroep, nieuwe ontwikkelingen of het op peil houden van jouw kennis, zijn de kosten fiscaal aftrekbaar!

Ben je particulier?
Het STAP-budget is een subsidieregeling voor scholing en ontwikkeling.
Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf dit jaar een STAP-budget van maximaal € 1.000,- euro aanvragen voor scholing en ontwikkeling.

Het niet meer mogelijk om STAP-budget aan te vragen voor jouw opleiding.
Het is een van de bezuinigingsmaatregelen waartoe het kabinet heeft besloten.
Of er een andere voorziening voor scholing komt is nog de vraag.