Skip to main content

Forse toename zelfdodingen onder jongeren

Depressie en zelfmoord!! Een zwaar onderwerp, des te beter om er aandacht aan te besteden.

Bijna iedereen krijgt op zijn tijd te maken met iemand die in de put zit en het leven niet meer ziet zitten.

Een deel van deze mensen is echter zo wanhopig dat ze overwegen zelfmoord te plegen en een enkeling gaat hiertoe over. Helaas is de leeftijd steeds jonger.

In Nederland plegen jaarlijks gemiddeld 1500 mensen zelfmoord terwijl meer dan 400.000 mensen erover denken, waarbij bijna een kwart daarvan een zelfmoordpoging doet.

Ernstige psychische problemen kunnen intens lijden teweegbrengen en gepaard gaan met gevoelens van grote somberheid, wanhoop en uitzichtloosheid.

Deze gevoelens kunnen zo ondraaglijk zijn dat iemand ervoor kiest een einde aan zijn leven te maken vanwege het gevoel niet anders meer te kunnen.

De volgende omstandigheden kunnen iemand diep wanhopig maken:

Ernstige psychische aandoeningen
Schokkende en pijnlijke gebeurtenissen
Grote tegenslagen of teleurstellingen
Verlies van een dierbare
Grote schaamte
Angstgevoelens
ADHD
PTSS
VROEGKINDERLIJK TRAUMA
Gevoel geen kant uit te kunnen
Eenzaamheid
PESTGEDRAG
GEBOORTE TRAUMA
GEEN LIEFDE KRIJGEN VAN OUDER
CONTINU KRITIEK KRIJGEN

Achter iedere zelfmoordpoging gaan wanhoop en uitzichtloosheid schuil en zeker geen theater of aanstellerij.

Bij suïcide is altijd sprake van een samenspel van factoren waarbij één gebeurtenis of tegenslag de uiteindelijke doorslag kan geven.

Het herkennen van een depressie bij kinderen is lastig. De signalen die kunnen wijzen op een depressie zijn niet altijd even duidelijk.

Soms speelt het zich voornamelijk in het hoofd van het kind af en zie je het niet. Soms is er ander gedrag wat meer op de voorgrond staat, waardoor de depressie over het hoofd gezien wordt.

Symptomen die kunnen wijzen dat het niet goed gaat met je kind:

Vrijwel heel de dag somber zijn
Vaak moe zijn
Snel gefrustreerd of boos zijn
Moeite hebben met slapen, zowel het inslapen als ook het doorslapen
Vage onverklaarbare lichamelijke klachten hebben. ‘Je niet lekker voelen.’
Met grote regelmaat hoofdpijn of buikpijn hebben
Veranderend eetgedrag
Heel weinig eten of juist heel veel
Lage zelfwaardering
Bij jongere kinderen ontbreekt de speelsheid

 

Andere (gedrags)problemen kunnen er ook voor zorgen dat de depressie niet herkend wordt, zoals:

Cijfers op school gaan achteruit
Spijbelen
Contacten met andere kinderen wordt steeds minder
Agressief gedrag
Heel stoer gedrag vertonen
Pesten van andere kinderen
Pesten van dieren of het martelen van dieren
Drank of drugsmisbruik

Het is belangrijk dat een depressie bij een kind en jongere snel ontdekt wordt.

Niet alleen omdat snelle aanpak van de problemen erger voorkomen kan worden.

Het is gebleken dat een depressie in de kinderjaren de kans vergroot dat later nogmaals een zwaardere depressie zich ontwikkeld.

Belangrijk dus dat het bespreekbaar gaat worden.

 

Liefs Sandra Lagerweij

Heb jij hulp nodig?

www.inner-journey.nl

.