Skip to main content

Emotioneel trauma kan overwonnen worden,

als jij dat wilt….

Er zijn veel artikelen geschreven over posttraumatische stressstoornis (PTSS) en trauma met symptomen die gepaard gaan met verkrachting, geweld en moord, maar zelden horen of praten we over het psychologische of emotionele trauma.

Emotioneel trauma treft iedereen: volwassenen, tieners en kinderen.

Het wordt gezien als chronisch verbaal misbruik, waardoor gevoelens van schaamte, vernedering, zelftwijfel en zich manifesteren in symptomen en eigenschappen van een laag zelfbeeld die vaak slopend zijn en het vermogen van de misbruikte persoon om succesvol te functioneren in het dagelijks leven belemmeren.

Ik ben een traumatherapeut en eigenaar van www.inner-journey.nl en ik heb de effecten gezien die emotioneel trauma op mijn patiënten heeft gehad.

Meer dan negentig procent worstelt met emotioneel trauma.

Dit is een duizelingwekkend aantal en het lijkt eerder de norm dan de uitzondering te zijn geworden.

Emotioneel misbruik stopt persoonlijke groei en werpt een blokkade op bij elke situatie, omstandigheid en keuze die het leven ons biedt. Zodra we ons echter bewust worden van iets, hebben we de macht om het te veranderen.

Bewustzijn gebeurt meestal wanneer we anderen zien of horen dat ze iets anders doen dan we gewend zijn, waardoor het tot ons doordringt dat we iets kunnen veranderen.

Maar dit is ook iets dat wij, misbruikte mensen, moeten begrijpen, dat wij niet in onze macht hebben, maar de manier waarop wij ervoor kiezen het te gebruiken is in onze macht.

Begrijp dat we op een bepaald moment in ons leven, meestal op het moment dat we beseffen dat we de baas zijn over ons eigen leven, het excuus opgeven om het slachtoffer te spelen en verantwoordelijk zijn voor de keuzes die we maken.

Anderen de schuld geven op dit moment is achterhaald, het is gewoon een excuus.

Helaas voelen we ons zo comfortabel om het slachtoffer te spelen dat het gemakkelijker is om anderen de schuld te geven dan verantwoordelijkheid te nemen voor ons eigen leven.

De meesten van ons doen dit automatisch, vooral wanneer het misbruik meerdere jaren heeft geduurd.

Het loslaten van deze verzadiging van negatieve energie die zich in ons lichaam heeft opgebouwd, is de eerste stap om de geest vrij te maken om betere rationele beslissingen te nemen.

Met het besef dat het misbruik niet en op geen enkele manier de waarheid was, het was gewoon een reactie van een onwetendheid.

Wanneer iemand een trauma of een traumatische gebeurtenis ervaart, wordt de emotie van de gebeurtenis niet correct verwerkt, waardoor deze vastloopt in een deel van de hersenen.

De manier waarop mensen informatie verwerken is van de ene kant van de hersenen naar de volgende, waardoor alle informatie die bij die gebeurtenis hoort, in het onderbewustzijn kan worden opgeslagen voor later gebruik.

Wanneer de emotie echter zo vastloopt en de geest wordt geactiveerd door alles wat met die gebeurtenis verband houdt, reageert de geest alsof de gebeurtenis opnieuw plaatsvindt en reageert dienovereenkomstig (angst, depressie, angst, frustratie, in verhoogde zin).

In werkelijkheid gebeurt de gebeurtenis niet, waardoor de geest verward raakt tot het punt waarop we proberen om te gaan met wat er gebeurt.

Vaak zijn deze coping-vaardigheden negatieve uitingen van emotioneel misbruik (bijvoorbeeld: een verslaafde zal drugs gebruiken om het zelfvertrouwen te vergroten om het misbruik goed te maken, of drugs die de emotie doen verdwijnen, waardoor het verdwijnt tot het punt waarop het niet bestaat.

Beide leiden tot de uitkomst en intrekking van ernstige schaamte en laag zelfvertrouwen.

Het punt is om het brein, zowel het bewuste brein als het onderbewuste brein, te leren hoe ze positief en succesvol kunnen omgaan met de huidige omstandigheden, keuzes en beslissingen zonder de afleidingen van het verleden.

Vergeet niet dat de strijd tussen de hersenen en de geest wordt gewonnen door het hart.

De manier waarop we elkaar behandelen, vooral onze kinderen, is van cruciaal belang voor het overleven van de mensheid.

Wat kinderen nodig hebben is aanmoediging, positieve liefdevolle aandacht en sterke intellectuele stimulatie (we willen dat ze slimmer en wereldrijker zijn dan wijzelf).

Dit is hoe we goede mensen maken en de wereld een vreedzame toekomst geven.

Het leven is wat je ervan maakt en als je het onbevredigend vindt, is dat jouw taak, niet je kinderen.

Wees een inspiratie, geen negatieve kracht.

Durf je innerlijke kind onder ogen te komen en genees jezelf van trauma.

Liefs Sandra Lagerweij