Skip to main content

Kinderen en vooral Pubers willen gehoord worden

Waarom onderdrukken (sommige) ouders de gevoelens en emoties van hun kind?

PUBERS ZIJN GEEN JONGE VOLWASSENEN

Gedrag heeft een reden.

Als je kind boos wordt of dwars ligt, in de pubertijd, verslaafd raakt, agressief of depressieve gevoelens ontwikkeld, zich niet goed kan concentreren, veel boos is, zich terugtrekt, vaak ruzie maakt, niet wilt luisteren, alle oorzaken buiten zichzelf legt, niet in staat is naar zijn/haar eigen aandeel te kijken, plotselinge woede-aanvallen heeft, rusteloosheid en aandachtsgebrek, zit daar iets achter.

Misschien heeft jou kind een geboorte trauma, operatie gehad of pestgedrag meegemaakt….

Misschien heeft jou kind dus een trauma opgelopen in zijn/ haar jonge jaren. En vooral in de pubertijd, wil het trauma verwerkt worden.

Of is er iemand dierbaar overleden, scheiding, ziekte, seksueel misbruik of verwaarlozing

Als kinderen ontsporen voelen ze zich niet gezien, gehoord, erkent en begrepen.

Ze hebben het gevoel dat er niet voor hen word gezorgd, dat ze niet serieus werden genomen of dat er geen rekening met hen werd gehouden.

Ik kan het niet vaak genoeg benadrukken: erkenning is een basisbehoefte van ieder mens.

Als je onderdeel bent van zo’n thuissituatie is het moeilijk om er zonder emotie naar te kijken. Maar met een onafhankelijk iemand erbij kun je leren vanuit een “helikopter” naar de situatie te kijken.

Dat zorgt ervoor dat je even uit de emotie stapt en er van een afstandje naar gaat kijken. Dan kun je met elkaar bespreken wat er nou eigenlijk gebeurde voordat het misging.

Kinderen en pubers weten precies de vinger op de zere plek te leggen.

Als je openstaat voor de feedback van je puber – hoewel het soms erg confronterend is – is deze feedback vaak ontzettend leerzaam én verhelderend.

En als het lukt om naar je kinderen te luisteren, zullen zij zich ook direct gezien, gehoord en serieus genomen voelen.

Dat is de eerste stap om uit de negatieve spiraal te komen en in de richting van (weer) een harmonieus gezin te gaan.

Vragen of hulp nodig?
[email protected]

Wij bieden gratis hulp aan jongeren tussen 15 en 21 jaar

Hulp nodig of vragen
Meer informatie, klik hier