Skip to main content

Langdurige effecten en risico’s van anti-depressieva…Deel 2

Deel 2

Langdurige effecten en risico’s van anti-depressieva

Antidepressiva zijn medicijnen die vaak worden voorgeschreven voor de behandeling van depressie, angststoornissen en andere psychische aandoeningen.

Terwijl deze medicijnen voor veel mensen zeer effectief zijn, zijn er heel veel meldingen van patiënten die langdurige effecten en bijwerkingen ervaren na het gebruik van antidepressiva.

Helaas wordt dat nog steeds in de doofpot gehouden.

Een van de problemen die vaak wordt genoemd, is het optreden van ernstige en langdurige ontwenningsverschijnselen bij het stoppen met antidepressiva.

Sommige mensen ervaren symptomen zoals duizeligheid, misselijkheid, stemmingswisselingen en zelfs elektrische schokken in de hersenen of extreem vergeetachtigheid.

Daarnaast zijn er meldingen van seksuele disfunctie na langdurig gebruik van antidepressiva. Dit kan verschillende vormen aannemen, waaronder een verminderd libido, moeilijkheden bij het bereiken van een orgasme of erectieproblemen.

Gewichtstoename is een andere bijwerking die sommige individuen ervaren tijdens het gebruik van bepaalde antidepressiva. Dit kan leiden tot frustratie en zelfbeeldproblemen bij patiënten.

Naast deze fysieke bijwerkingen zijn er meldingen van emotionele dofheid, waarbij sommige mensen aangeven dat ze zich ‘afgevlakt’ voelen of moeite hebben met het ervaren van emoties.

Dit kan een aanzienlijke invloed hebben op iemands kwaliteit van leven en relaties.

Niet zeldzaam, zijn er ook meldingen van neurologische aandoeningen en hormonale verstoringen als gevolg van langdurig gebruik van antidepressiva.

Deze kunnen variëren van geheugenproblemen tot verstoringen in hormonale balans.

Een van mijn grootste zorgen betreft het effect van antidepressiva op de groei en ontwikkeling van kinderen.

Uit onderzoek is gebleken dat langdurig gebruik van deze medicijnen bij kinderen kan interfereren met normale groeipatronen en ontwikkelingsprocessen.

Dit kan zich manifesteren in veranderingen in gewicht, lengte of hormonale balans.

Een ander punt van zorg is het mogelijke risico op veranderingen in de hersenchemie bij jonge patiënten.

Omdat het brein van kinderen nog in ontwikkeling is, kunnen antidepressiva invloed hebben op neurotransmitters en neuronale circuits op manieren die momenteel nog niet volledig begrepen worden.

Dit roept vragen op over de langetermijneffecten op de hersenontwikkeling bij kinderen die deze medicijnen gebruiken.

Daarnaast bestaat er bezorgdheid over de potentiële toename van suïcidale gedachten of gedragingen bij kinderen en adolescenten die antidepressiva gebruiken.

Hoewel deze medicijnen kunnen helpen bij het verminderen van depressieve symptomen, hebben sommige studies aangetoond dat er een verhoogd risico op suïcidale gedachten kan zijn, vooral in de beginfase van de behandeling.

Het is van cruciaal belang dat het gebruik van antidepressiva bij kinderen en adolescenten zorgvuldig wordt geëvalueerd en beheerd door gekwalificeerde zorgverleners.

Artsen moeten de potentiële voordelen afwegen tegen de mogelijke risico’s en regelmatig de behandelingsplannen herzien om ervoor te zorgen dat de behandeling het beste aansluit bij de individuele behoeften van het kind, terwijl mogelijke bijwerkingen worden bewaakt en aangepakt.

Ouders en verzorgers moeten niet klakkeloos aannemen wat een arts hun kinderen voorschrijft, ze moeten de verantwoordelijkheid op hun nemen en hulp zoeken naar de oorzaak van depressie bij hun kind.

Buiten de reguliere zorg is er genoeg om je in te verdiepen. Maar heb je hulp nodig, zullen wij er voor je zijn.

Liefs Sandra Lagerweij

Hulp nodig of vragen
Meer informatie, klik hier