Skip to main content

Omgaan met (Jeugd) traumatische ervaringen

Hoe herken je ze en hoe kun je ze loslaten

Het is verrassend hoeveel mensen niet beseffen dat ze ooit een traumatische ervaring hebben meegemaakt, vaak tijdens hun jeugd of later in het leven. Zonder het te beseffen, dragen ze dagelijks nog de last van die ervaring met zich mee.

Een BRTT® trauma therapeut kan helpen bij het herkennen van de symptomen van onverwerkte traumatische ervaringen en ondersteunt bij het loslaten van emotionele blokkades.

Wat houdt een traumatische ervaring eigenlijk in? Het kan van alles zijn; van een schrikreactie, ruzie of ongeluk tot operaties, sterfgevallen, berovingen, aanrandingen of verkrachtingen.

Tijdens zo’n gebeurtenis spant ons lichaam zich aan, houden we onze adem in, bouwt spanning op en komt er een golf van adrenaline vrij. Dit is een natuurlijke reactie van ons lichaam om te vechten, vluchten, verdedigen, bevriezen, verlammen of dissociëren.

Wanneer een gebeurtenis te overweldigend is om in één keer te verwerken, ontstaat er een trauma of jeugdtrauma. Hierdoor blijft een deel van die energie achter in ons lichaam, wat zich manifesteert als een beperking of blokkade.

Onvolledig verwerkte jeugdtrauma’s en traumatische ervaringen kunnen ernstige gevolgen hebben die ons hele leven kunnen beïnvloeden. Denk aan fysieke, mentale en emotionele beperkingen, posttraumatische stressstoornis (PTSS) en diverse andere psychische klachten.

Hoe herken je een onverwerkt (jeugd)trauma? Er zijn diverse symptomen die hierop kunnen wijzen:

**Onrust, slapeloosheid of slaapstoornissen
**Stress, angst, paniekaanvallen, hartkloppingen of nachtmerries
**Onverklaarbare lichamelijke klachten, zoals maag- en darmproblemen of pijn
**Stress, uitputting, depressie, gevoelens van hulpeloosheid, machteloosheid of eenzaamheid
**Concentratieproblemen
**Dissociatie, het gevoel dat (een deel van) je lichaam niet van jou is.
**Beperkingen in het ervaren van gevoelens en emoties
**Symptomen van verhoogde waakzaamheid en spanning
**Piekeren, schuldgevoelens en gevoelens van minderwaardigheid
Andere psychische klachten

Naast de eerder genoemde symptomen kunnen onverwerkte (jeugd)trauma’s zich ook manifesteren in verschillende andere fysieke, emotionele en gedragsmatige symptomen.

Verstoorde relaties: Mensen met onverwerkte trauma’s kunnen moeite hebben met het aangaan en onderhouden van gezonde relaties. Ze kunnen problemen ervaren met vertrouwen, zich openstellen voor anderen of zich veilig voelen in intieme relaties.

Zelfbeeld en zelfvertrouwen: Onverwerkte trauma’s kunnen een negatieve invloed hebben op het zelfbeeld en zelfvertrouwen van een persoon. Ze kunnen zichzelf als minderwaardig zien, last hebben van schaamtegevoelens of moeite hebben met het waarderen van hun eigen kwaliteiten.

Verslavingsgedrag: Sommige mensen proberen de pijn van traumatische ervaringen te verzachten door toevlucht te zoeken tot verslavende middelen zoals alcohol, drugs, eten of gokken.

Overgevoeligheid: Mensen met onverwerkte trauma’s kunnen overmatig gevoelig zijn voor prikkels uit de omgeving. Dit kan leiden tot overmatige stressreacties, prikkelbaarheid en moeite met het omgaan met dagelijkse stressoren.

Zelfbeschadigend gedrag: In sommige gevallen kan onverwerkte trauma leiden tot zelfbeschadigend gedrag, zoals snijden, krabben of ander letsel toebrengen, als een manier om met intense emotionele pijn om te gaan.

Vermijding van bepaalde situaties: Mensen kunnen situaties, plaatsen of mensen vermijden die hen herinneren aan de traumatische ervaringen, waardoor ze beperkt worden in hun dagelijkse leven.

Moeite met emotieregulatie: Het kan moeilijk zijn om emoties te reguleren, waardoor mensen met onverwerkte trauma’s sneller boos worden, in paniek raken of gevoelens van verdriet ervaren.

Blijf er niet mee doorlopen, maar ga goed voor jezelf zorgen en zoek hulp

Liefs Sandra Lagerweij
www.inner-journey.nl-facebook