Skip to main content

Release painfull memories

Vrijwel iedereen heeft in min of meerdere mate een trauma ervaren tijdens de geboorte. Dit besef is een kwestie van gradatie. De overgang van het drijven in een vloeistof naar een atmosferische omgeving op zichzelf is al een ingrijpende ervaring, een geboortetrauma op zich.

Er zijn echter nog andere factoren die bijdragen aan een geboortetrauma, zoals samentrekkingen in de baarmoeder terwijl de baarmoederhals nog gesloten is, het gebruik van instrumenten zoals verlostangen of vacuümpompen die het hoofdje van een uiterst gevoelige pasgeborene min of meer verpletteren of misvormen, ruwe behandeling door medisch personeel, scheiding van moeder en kind, het vroegtijdig doorknippen van de navelstreng voordat deze volledig is uitgeklopt, en zelfs klappen op de billen om de ademhaling te stimuleren.

Dit alles resulteert in een vernauwing van onze eerste ademhaling, gevolgd door het nemen van negatieve beslissingen over het leven dat ons te wachten staat. Met behulp van rebirthing kunnen we de kans grijpen om dit geboortetrauma te verwerken en te helen. Dit wordt bereikt door de ademhaling opnieuw te openen en het negatieve denkpatroon om te keren.

Rebirth – Guided Breathwork is een bewuste, ononderbroken en ontspannen ademhaling in een rustig tempo, waarin inademing en uitademing naadloos in elkaar overgaan, als een cirkel van adem. Deze begeleide ademtechniek brengt ons in een verhoogd bewustzijn dankzij de zeer intense energiestroom die door de ademhaling wordt ontketend. Hierdoor vallen de defensiemechanismen en emotionele drempels die zijn ontstaan door negatieve levenservaringen weg.

De energie van deze vroegere gebeurtenissen, inclusief de pijn en herinneringen, is als het ware ‘bevroren’. Door oppervlakkig te ademen, kunnen we deze energie van pijnlijke gebeurtenissen isoleren en bevriezen. Dit betekent echter niet dat deze gevoelens volledig verdwijnen; ze worden simpelweg buiten ons bewustzijn gehouden.

Omdat we niet langer bewust contact hebben met deze gevoelens, wordt het moeilijk om ze te verwerken en los te laten. Vaak komen ze onder de bewustzijnsdrempel te liggen en krijgen ze een eigen leven.

Gebeurtenissen die ons nu overkomen en lijken op gebeurtenissen uit het verleden kunnen sterke gevoelens van angst, boosheid of verdriet oproepen, zonder dat we begrijpen waarom. Ook kunnen onverklaarbare lichamelijke klachten optreden, waarvan we de directe oorzaak niet kennen.

Dit is het punt waarop velen besluiten om de hulp van een goedgetrainde Somatic Breathwork-Trauma Therapist in te schakelen. De begeleider zal je aanmoedigen om intensief en verbonden te ademen. Wanneer je ademhaling het bevroren gebied bereikt, begint het smeltingsproces. Echter, vaak is dit niet voldoende.

Om de energie volledig vrij te maken, moet je er uiting aan geven. Op deze manier kan het ‘oude zeer’ eindelijk verwerkt en losgelaten worden. Hoewel de methode zelf simpel en zacht is, is de uitwerking ervan intens en vaak te overweldigend om alleen te verwerken.

Het is dan ook essentieel om een ervaren Somatic Trauma Therapist bij je te hebben, die de steun, warmte en veiligheid biedt die je nodig hebt om door te ademen en het proces te voltooien.

Tijdens een Rebirth – Guided Breathwork-sessie kunnen diverse symptomen optreden, zoals veranderingen in lichaamstemperatuur – je kunt warmte (transpiratie) of koude (rillingen) voelen. Er kunnen tintelingen en vibraties ontstaan wanneer de energie begint te stromen. Soms kan de voortgang van de energie worden belemmerd, waardoor strakheid of verkramping ontstaat. Er kunnen allerlei emotionele reacties plaatsvinden, variërend van verdriet en woede tot recente herinneringen.

Je kunt echter ook in contact komen met onverwerkte gevoelens uit je vroege kindertijd en de periode rondom de geboorte. Wat er ook gebeurt, een rebirthing-sessie eindigt meestal met een aangenaam gevoel van welzijn, geluk, rust en vrede.

De ervaringen tijdens een sessie kunnen sterk uiteenlopen. Sommige mensen ervaren visuele beelden of intense emotionele gevoelens, zoals woede, geluk, verdriet, vreugde, verlatenheid, verlichting, extase, hulpeloosheid, acceptatie, kalmte, vrede, soms vergezeld van herinneringen of inzichten.

Anderen voelen voornamelijk lichamelijke sensaties, zoals trillingen, tintelingen, energiegolven, verkrampingen, transpiratie, warmte, koude, beklemming, adembevrijding, lachen, ontspanning, jeuk, enzovoort. Soms kunnen er ook ervaringen zijn die van buitenaf niet waarneembaar zijn.

Ongeacht de ervaring is Rebirth Guided Breathwork een proces van vertrouwen, openstaan voor ervaringen en overgave aan de ademhaling, terwijl het controlemechanisme wordt losgelaten.