Skip to main content

Wat als rouwen niet lukt

Ieder mens van ons, komt vroeg of laat in aanraking met de dood, een universele ervaring die diepe emoties en complexe gevoelens met zich meebrengt.

Rouwen is een emotioneel en diepgaand proces dat tijd en energie vereist. Hoewel de dood soms genadeloos dichtbij kan komen, is het verlies van een geliefde een ervaring die het leven en de manier waarop we het leven benaderen ingrijpend verandert.

Het overlijden van iemand die je dierbaar is, werpt je in een staat van ontwrichting. Niets lijkt meer hetzelfde te zijn en een golf van emoties overspoelt je: verdriet, angst, boosheid, schuldgevoel… Het gemis is overweldigend en de pijn ervan voelbaar.

Het verlies van een dierbare is een van de meest ingrijpende gebeurtenissen die we als mens kunnen doormaken.

Rouw ontstaat als een natuurlijke reactie op dit verlies en neemt verschillende vormen aan voor iedereen.

Het leven moet opnieuw worden ingedeeld en het toekomstperspectief krijgt een nieuwe betekenis.

Het gemis nestelt zich diep in je gedachten en gevoelens en kan zelfs fysieke manifestaties veroorzaken.

Na verloop van tijd kunnen er zowel fysieke als mentale spanningen ontstaan.

Eetlustverlies en slapeloosheid zijn slechts enkele van de vele symptomen die kunnen optreden tijdens het rouwproces.

Rouw is een individueel en persoonlijk traject dat voor iedereen anders verloopt. De duur, de variëteit aan gevoelens en de behoefte aan steun en troost zijn uniek voor elk individu. Het is een proces dat tijd, geduld en aandacht vergt.

Het verdriet om het verlies van een dierbare kan zich zelfs jaren later opnieuw manifesteren; dit staat bekend als verlaat verdriet. Na soms jarenlang sluimerend op de achtergrond te hebben gelegen, kan dit verdriet onverwachts naar de oppervlakte komen.

Het kan zich uiten in diverse emoties, zoals boosheid, frustratie, lichamelijke verstijving, en klachten als chronische pijn, vermoeidheid, burn-out, depressie en zelfs suïcidale gedachten.

Het opnieuw opduiken van verlaat verdriet betekent niet dat je bent blijven hangen in het verleden of het verlies niet goed hebt verwerkt. Het is eerder een teken dat het tijd is om aandacht te schenken aan de gevolgen van het vroegere verlies in het heden.

Soms is het een uitdaging om alleen of met ondersteuning van dierbaren door het rouwproces te navigeren. Hier komen wij in beeld, met onze specialisatie in rouwverwerking.

Als het rouwproces niet verloopt zoals verwacht en het lijkt alsof je vastloopt in je verdriet, is het belangrijk om te erkennen dat dit een normaal en complex onderdeel van rouwen kan zijn.

Rouwen is een individueel en uniek proces, en iedereen ervaart het op zijn eigen manier. Er zijn verschillende redenen waarom rouwen moeilijk kan zijn of vast lijkt te lopen:

Gecompliceerde rouw:

Soms kan rouw gecompliceerd worden door factoren zoals een ingewikkelde relatie met de overledene, onopgeloste conflicten, onverwachte omstandigheden rond het overlijden, of meerdere verliezen die kort na elkaar plaatsvinden. Deze factoren kunnen het rouwproces bemoeilijken en de emoties verwarrend maken.

Onderdrukking van emoties:

Mensen hebben vaak de neiging om emoties te onderdrukken of te vermijden als een manier om met het verlies om te gaan. Dit kan op korte termijn enige opluchting bieden, maar kan uiteindelijk leiden tot vastlopen in het rouwproces.

Ontkenning of verzet:

Het kan moeilijk zijn om het verlies te accepteren en te erkennen dat de persoon is overleden. Dit kan leiden tot een gevoel van stilstand in het rouwproces.

Gebrek aan ondersteuning:

Als je niet voldoende emotionele steun en begrip ontvangt van anderen, kan dit je gevoel van isolatie vergroten en het rouwproces bemoeilijken.

Angst voor het omgaan met emoties:

Rouwen gaat gepaard met intense emoties zoals verdriet, boosheid, angst en schuldgevoel. Sommige mensen vermijden deze emoties omdat ze bang zijn dat ze overweldigend zullen zijn.

Verwachtingen en druk:

Als er verwachtingen zijn dat je na een bepaalde periode weer ‘normaal’ moet functioneren, kan dit ervoor zorgen dat je je gevoelens van rouw onderdrukt en jezelf onder druk zet om te herstellen.

Als je merkt dat het rouwproces niet lukt of vastloopt, kan professionele hulp en ondersteuning waardevol zijn. Rouwtherapie kan je helpen om je emoties te begrijpen, te uiten en te verwerken op een manier die voor jou gezond is.

Onze rouw-therapeut kan je helpen om te gaan met de complexe gevoelens en gedachten die gepaard gaan met verlies, en je begeleiden naar een pad van heling en aanpassing aan het leven na het verlies. Het is belangrijk om jezelf de tijd te gunnen en open te staan voor het ontvangen van de hulp die je nodig hebt om met je rouw om te gaan op een manier die bij jou past.

Heb je hulp nodig of vragen, mail gerust