Skip to main content

De Impact van Vroegkinderlijk – Ontwikkelings trauma

Ontwikkelingstrauma, of complex trauma (of ook wel chronisch vroegkinderlijk trauma) ontstaat wanneer de periode van ingrijpende gebeurtenissen langer duurt en plaatsvindt in de kindertijd,
als de hersenen nog in ontwikkeling zijn.

Iedereen maakt in zijn of haar leven wel eens vervelende situaties mee. Wat dat betreft blijft bijna niemand ongeschonden. Maar wat als je als kind veel hebt meegemaakt? Of als je je niet veilig hebt gevoeld in de omgeving waarin je bent opgegroeid? Vaak draag je dit de rest van je leven met je mee, zonder dat je je hier bewust van bent. Totdat je op een punt komt waarin dingen van vroeger naar de oppervlakte drijven en je langzaam begint vast te lopen op je werk, in je relaties en in je leven. Een ontwikkelingstrauma kan dan de oorzaak zijn. De symptomen en klachten die kunnen voortkomen uit ontwikkelingstrauma zijn divers en kunnen iemands dagelijks functioneren ernstig beïnvloeden.

Enkele van deze symptomen zijn:

Trauma en Flashbacks

Terugkerende herbeleving van traumatische gebeurtenissen, vaak vergezeld van intense emoties.

Overgevoeligheid voor Licht en Geluid

Een verhoogde reactie op licht en geluid, wat kan leiden tot overweldiging en angst.

Hyperactiviteit

Overmatige activiteit en moeite om tot rust te komen.

Overmatige Emotionele Reacties en Paniek

Ongecontroleerde emotionele reacties zoals angst en paniek, mogelijk vergezeld van nachtmerries.

Oververmoeidheid

Extreme vermoeidheid en uitputting als gevolg van de emotionele last van trauma.

Fysieke Klachten

Lichamelijke symptomen zoals pijn, vaak gerelateerd aan trauma’s zoals operaties, verwondingen, of ziekten.

Stemmingswisselingen

Variaties in gemoedstoestand zoals woede, frustratie en huilen zonder duidelijke aanleiding.

Schaamte en Gebrek aan Eigenwaarde

Gevoelens van schaamte en een lage eigenwaarde als gevolg van negatieve boodschappen uit de opvoeding.

Stressmanagementproblemen

Moeite om effectief met stress om te gaan en het ontwikkelen van gezonde coping-mechanismen.

Slaapstoornissen

Problemen met inslapen, doorslapen of kwaliteit van slaap als gevolg van trauma-gerelateerde angst.

Ontwikkelingstrauma kan afkomstig zijn van verschillende bronnen, zoals:

Fysieke Trauma’s

Ernstige verwondingen, operaties, of fysieke mishandeling.

Emotioneel Trauma

Verwaarlozing, doorlopend misbruik of ernstig verlies in de opvoeding.

Natuurrampen

Ervaringen zoals branden, overstromingen, aardbevingen en andere rampen.

Getuige van Verschrikkingen

Het zien van ongevallen, misbruik of geweld.

Overgenomen Trauma

Trauma dat wordt doorgegeven door generaties in een familie, wat kan resulteren in gemeenschappelijke reactiepatronen.

Psychologische Aandoeningen

Trauma-gerelateerde aandoeningen zoals depressie, angst, ADHD en meer.

Behandelingsopties zoals BRTT en Trauma Release Breathwork richten zich op het identificeren en transformeren van ontwikkelingstrauma.

Wij benaderen het trauma vanuit verschillende invalshoeken, waarbij fysieke, emotionele en mentale aspecten worden aangepakt.

Onze therapieën kunnen helpen bij het verminderen van symptomen, het vergroten van emotionele veerkracht en het herstellen van een gezonde verbinding met zichzelf en anderen.

Heb je hulp nodig of vragen: mail gerust