Skip to main content

Trauma kan verschillende klachten veroorzaken

Trauma kan verschillende klachten veroorzaken, die variëren afhankelijk van de persoon en de aard van het trauma.

Enkele veelvoorkomende klachten zijn:

Psychologische klachten:
Angst, depressie, flashbacks, nachtmerries, prikkelbaarheid, stemmingswisselingen, verhoogde alertheid, concentratieproblemen, schrikreacties, en vermijding van situaties die doen denken aan het trauma.

Lichamelijke klachten:
Chronische pijn, vermoeidheid, slaapproblemen, spanning, hoofdpijn, duizeligheid, maag- en darmproblemen, en veranderingen in eetgewoonten.

Sociale klachten:
Isolatie, moeite met vertrouwen, problemen in relaties, terugtrekken uit sociale activiteiten, gevoelens van eenzaamheid en moeilijkheden bij het aangaan van nieuwe relaties.

Gedragsmatige klachten:
Overmatig gebruik van alcohol of drugs, agressief gedrag, zelfbeschadiging, risicovol gedrag, en problemen op het gebied van zelfregulering en impulsbeheersing.

Deze klachten kunnen variëren in ernst en komen niet altijd direct na het trauma voor.

Soms ontstaan ze pas later, wat kan maken dat mensen het verband tussen de klachten en het trauma niet meteen leggen.

Het is belangrijk om professionele hulp te zoeken als deze klachten aanhouden of het dagelijks functioneren beïnvloeden.

Liefs Sandra Lagerweij

Elke week ben je welkom
Voor meer info en inschrijving
[email protected]