Skip to main content

Eerlijkheid is een reflectie op onszelf en anderen

In de schaduw van Vrouwe Justitia, het iconische symbool van gerechtigheid, staat een minder bekend maar even krachtig object: de spiegel.

Deze spiegel stelt ons voor een diepgaande vraag: “Hoe eerlijk zijn we echt – tegenover onszelf en anderen?” Dit is een vraag die ons tot in de kern van ons moreel en ethisch wezen raakt.

Eerlijkheid begint bij zelfreflectie. We zijn snel geneigd om onszelf als eerlijke individuen te zien, maar durven we echt in de spiegel van onze ziel te kijken?

Net zoals Vrouwe Justitia blind is voor vooroordeel, moeten wij blind zijn voor zelfbedrog. De confrontatie met onze eigen vooroordelen, zwakheden en fouten is een cruciale stap naar echte eerlijkheid.

Wanneer we de spiegel van eerlijkheid omdraaien naar onze relaties met anderen, wordt het beeld complexer.

Eerlijk zijn betekent niet altijd alles zeggen wat we denken. Het vereist een balans tussen oprechtheid en empathie.

Het gaat erom de waarheid te spreken op een manier die respectvol en constructief is, zonder de ander nodeloos te kwetsen.

Op maatschappelijk niveau wordt de vraag naar eerlijkheid nog prangender. In een tijdperk van nepnieuws en alternatieve feiten is het vinden van de waarheid een ware uitdaging.

Eerlijk zijn betekent hier kritisch en onderzoekend blijven, altijd op zoek naar de feiten, zelfs als deze ons ongemakkel.

Het vereist een voortdurende inzet voor transparantie en integriteit, zowel van individuen als van instituties.

Vrouwe Justitia en de spiegel van eerlijkheid herinneren ons eraan dat gerechtigheid en eerlijkheid onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Ze nodigen ons uit om onszelf te blijven bevragen, onze vooroordelen te erkennen en de waarheid te blijven zoeken, zelfs als dat soms moeilijk is.

In deze voortdurende zoektocht naar eerlijkheid kunnen we een rechtvaardigere wereld opbouwen, waarin iedereen gelijke kansen en behandeling verdient.

 

Liefs Sandra Lagerweij

www.inner-journey.nl

Foto: Art by Demilo